Verhoging competentiegrens Kantonrechter 

Vanaf 1 juli 2011 is de competentiegrens van de Kantonrechter verhoogd van € 5.000,00 naar € 25.000,00.

Deze wetswijziging is goed nieuws voor u, omdat de drempel om te procederen daardoor aanzienlijk lager wordt. Een procedure bij de Kantonrechter kost namelijk minder tijd en geld. Bij de Kantonrechter is er geen sprake van een verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat. Roose Legal kan u bijstaan bij deze procedure. Procederen wordt daardoor voor u een stuk voordeliger.

Daarnaast worden zaken over een consumentenkrediet tot € 40.000,- en zaken over een consumentenkoop (ongeacht het financieel belang) voortaan via de sector kanton afgedaan.

De kantonrechter blijft exclusief bevoegd voor zaken die gaan over een arbeidsovereenkomst, een collectieve arbeidsovereenkomst, een vut-overeenkomst of een agentuur-, huur- of huurkoopovereenkomst.

Door: mr. Mirjam Roose

7 juli 2011

NIEUWS:

Beslag op goederen van verdwenen rechtspersoon

Met het arrest van 13 november 2015 vult de Hoge Raad een lacune in de wetgeving en worden de verhaalsmogelijkheden van schuldeisers verruimd. lees meer=>