Zorgplicht opdrachtgever voor ZZP-er

Als opdrachtgever bent u aansprakelijk voor door de ZZP-er veroorzaakte schade. De Hoge Raad heeft zich nu ook uitgesproken over de vraag of u ook aansprakelijk bent voor door de ZZP-er geleden schade als gevolg van een arbeidsongeval.

Veel bedrijven maken gebruik van ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel) voor de uitoefening van werkzaamheden die ook door werknemers zouden kunnen worden gedaan.

Recent heeft de Hoge Raad geoordeeld dat ook ZZP-ers een beroep kunnen doen op de arbeidsrechtelijke bescherming bij arbeidsongevallen. Een opdrachtgever kan tevens aansprakelijk zijn voor de schade van een ZZP-er, indien de schade is verooraakt tijdens het verrichten van arbeid in de uitoefening van het beroep of bedrijf. Het gaat dus niet om de uitvoering van werk dat door het bedrijf is uitbesteed.

Indien u ZZP-ers heeft ingeschakeld voor voor de uitvoering van werkzaamheden in uw bedrijf dient u rekening te houden met hogere verzekeringskosten. Het kan nodig zijn om u aanvullend te verzekeren. 

Door: Mr. Mirjam Roose 

5 april 2012

NIEUWS:

Beslag op goederen van verdwenen rechtspersoon

Met het arrest van 13 november 2015 vult de Hoge Raad een lacune in de wetgeving en worden de verhaalsmogelijkheden van schuldeisers verruimd. lees meer=>