Arbeidsrecht

Roose Legal is naast het ondernemingsrecht gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Op het gebied van het arbeidsrecht verricht Roose Legal onder meer de volgende de volgende diensten:

  • het beoordelen en opstellen van arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen
  • advisering bij een geschil tussen werkgever en werknemer
  • advisering bij personele problemen zoals disfunctioneren en arbeidsongeschiktheid
  • het voeren van schikkingsonderhandelingen
  • het begeleiden van reorganisatietrajecten
  • het voeren van ontslagprocedures bij de kantonrechter
  • het voeren van een ontslagprocedures bij het UWV WERKbedrijf
  • het juridisch afdwingen van een concurrentiebeding

NIEUWS:

Beslag op goederen van verdwenen rechtspersoon

Met het arrest van 13 november 2015 vult de Hoge Raad een lacune in de wetgeving en worden de verhaalsmogelijkheden van schuldeisers verruimd. lees meer=>